Imatge Carregant
1.0 (2024.02.08 10:21h)

Tràmits destacats

Presentació de subsanació de deficiències per requeriment de l'APB
Presentació d'al·legacions en fase d'instrucció d'un procediment anterior a la fase del tràmit d'audiència
Presentació d'al·legacions en fase d'instrucció al tràmit d'audiència
Aportar documentació a un expedient durant la tramitació

Llistat de tots els procediments administratius

Sol·licitud de lloc d'amarratge, renovació, canvi, llista d'espera, accés a rampes, T0...

Realitza el pagament telemàtic de multes i sancions i al·legació de sancions

Ocupacions del domini públic: concesions, locals, terrasses,...

Alta de treballs pel servei comercial de manteniment i reparació d'embarcaciones i vaixells.

Sol·licitar cita prèvia per realitzar les teves gestions a les nostres oficines

Realitza el pagament o liquidació de tarifes de serveis comercials prestats per l'APB

Punt d'atenció a totes les empreses afectades per la Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE).

Informació i gestions

Taulell d'anuncis de l'Autoridad Portuaria de Baleares

Consulta de CSV de documents emesos per l'APB

Informació relacionada amb les convocatòries d'ocupació

Presentació de queixes, suggeriments i sol·licituds d'informació

Consulta del l'estat de les seves fitxes, comptes, factures i garantíes amb l'APB

Tramitació de tots els expedients de contratació en format electrònic

Informació de les taxes i tarifes portuaries de l'Autoritat Portuaria de Baleares

Permet presentar una sol·licitud si no existeix un tràmit electrònic específic.

Accessos directes