Imatge Carregant
Tornar

Taxes i tarifes portuàries

La prestació dels serveis portuaris pot ser realitzada directament per les autoritats portuàries o mitjançant gestió indirecta per qualsevol procediment reconegut en la llei. La prestació d'aquests serveis comporta el pagament d'unes taxes o tarifes:

 

Addicionalment hi ha una sèrie de bonificacions en les taxes que l'Autoritat Portuària liquida. Aquestes bonificacions són les previstes en els articles 10 i 19 de la Llei 48/2003 de Règim econòmic i prestació de serveis als ports d'interès general, modificada per la Llei 33/2010.